Trollekoret

Trollekoret er et blandet amatørkor med ca. 45 medlemmer. Vi synger hver tirsdag aften kl. 19:00-21:30 fra september til maj på Sofiehøj friskole, Hornsherred.

Repertoiret er overvejende rytmisk, men også andre genrer har gennem tiden fundet sangglæden frem.